Dietist

Dietistmottagningen på Luthagens vårdcentral har en viktig funktion i vårdkedjan för patienten. Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Dietisten medverkar även vid grupputbildningar som bland annat riktar sig till patienter med diabetes.

Du kan få träffa dietist efter kontakt med läkare eller övrig vårdpersonal. Du kan även själv ta kontakt med den dietist som är knuten till Luthagens vårdcentral.

Listade patienter

Till dietistmottagningen vänder du dig som är listad patient eller  du som vill lista dig på Luthagens vårdcentral.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig >