Distriktssköterskan

Mottagningen är för dig som behöver råd om din hälsa och om sjukdomar samt vissa läkemedel och kostnadsfria hjälpmedel.

Specialiserad hälso- och sjukvård

Distriktssköterskan är en sjuksköterska som har specialiserat sig inom öppen hälso- och sjukvård. Distriktssköterskan gör ofta en första bedömning när du kontaktar vårdcentralen.

Du får bland annat hjälp med:

 • Blodtrycksmätning 
 • Borttagning av stygn
 • Injektioner
 • Omläggning
 • Provtagning
 • Såromläggningar
 • Vaccinationer
 • Utprovning av inkontinensskydd

Provtagning

På laboratoriet träffar du laboratoriepersonal som ansvarar för provtagning och analys av de prover som tas på vårdcentralen.

Vaccinationer

Vi erbjuder vissa vaccinationer. Under säsong erbjuder landstinget gratis influensa- och pneumokockvaccination till patienter som tillhör riskgrupper.

Riskgrupper:

 • 65 år eller äldre
 • Hjärtsjukdom
 • Lungsjukdom
 • Diabetes
 • Övervikt
 • Leversvikt, njursvikt
 • Flera funktionshinder
 • Gravid

Patient som inte tillhör riskrgruppen betalar självkostnadspris för vaccinationen.

Listade patienter

Till distriktssköterskemottagning vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Luthagens vårdcentral.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig