Fysioterapeut

För dig som är listad hos oss på Luthagens vårdcentral har vi ett nära samarbete med Cantor sjukgymnastik.

Cantor sjukgymnastik, Sportfältsvägen 3, 75419 Uppsala.

Tel 018-604212

Mail: info@cantorsjukgymnastik.se

Bokning: www.cantorsjukgymnastik.se