Tobaksavvänjning

Hos Luthagens vårdcentral får du hjälp att sluta röka. Ring oss så hjälper vi dig att få en besökstid för att ta ett viktigt beslut i ditt liv.

Vi arbetar med tobaksavvänjning i grupp. Kontakta oss för information om när nästa grupp startar.

Bestäm en stoppdag så stöttar vi dig hela vägen

Rökning är en starkt bidragande orsak till KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) samt lungcancer. På mottagningen kan du få hjälp att minska ditt nikotinberoende. Här finns ett team som består av sjuksköterska, dietist, kurator och specialistläkare.  Du får tillgång till alternativ till rökning och snusning samt information om läkemedel för avvänjning.

Listade patienter

Till tobaksavvänjning vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Luthagens vårdcentral.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig