Student

Vi välkomnar nya som gamla studenter till Luthagens vårdcentral. Vi stöder dig i frågor om din hälsa, medicinsk och psykologisk hjälp. Vi hjälper dig genom att snabbt erbjuda en besökstid. Hos Luthagens vårdcentral kan du som är student få hjälp med:

  • Du kan få hjälp med akuttid
  • Tips och stöd om t ex stress, sömn och ångest
  • Som student har du möjlighet att få träffa psykolog, dietist samt kurator utan remiss från läkare.
  • Klamydiatest.

Listade patienter

Till studentmottagning vänder du dig som är listad patient eller du som vill lista dig på Luthagens vårdcentrl.

Nya patienter

Nya patienter är välkomna att lista sig på mottagningen. Lista dig >