Patientutbildningar

Luthagens vårdcentral erbjuder patientutbildningar i

  • Astma/KOL
  • Kost och livsstil
  • Diabetes
  • Stavgång
  • Tobaksavvänjning
  • Stresskola
  • Sömnskola