Astma/KOL

  • Undervisning i inhalationsteknik om du förskrivits inhalationsläkemedel
  • Ökad kunskap om din sjukdom
  • Kost och motionsråd samt utvärdering av nutritionsstatus

Kontakta sjuksköterska på Luthagens vårdcentral för mer information.