Diabetes

  • Information om diabetes och förebyggande av komplikationer
  • Hjälp med hur du använder blodsockermätare eller ger insulininjektioner
  • Kontroll av blodsocker, blodtryck och fotstatus
  • Råd och stöd i livsstilsfrågor som tex kost, motion, tobak, alkohol, sexuell hälsa och sömn.

Kontakta sjuksköterska på Luthagns vårdcentral för mer information.