Tobaksavvänjning

Hos Luthagens vårdcentral får du hjälp att sluta röka. Ring oss så hjälper vi dig att få en besökstid för att ta ett viktigt beslut i ditt liv.

Vi arbetar med tobaksavvänjning i grupp. Kontakta sjuksköterska på Luthagens vårdcentral för information