Stavgång

Stavgång är en motionsform som liknar gång men som utövas med så kallade gångstavar som hjälpmedel. Stavarna ger en ökad och mer allsidig träningseffekt, då armar och överkropp aktiveras.

Kontakta sjuksköterska på Luthagens vårdcentral för information.