Diabetesmottagning

Är du orolig för om du kan ha diabetes tar du kontakt med din husläkare. De flesta på vår diabetesmottagning har diabetes typ 2 men vi har även ett antal med typ 1.

Du som har nydiagnostiserad diabetes remitteras omgående till diabetessköterskan för att få kallelse till ett första besök. Vi går då igenom sjukdomen, vad det innebär att ha diabetes och vad man själv kan påverka genom kost och motion. Du får skriftliga informationsbroschyrer att läsa till nästa besök då vi repeterar informationen och om behov finns får du även en blodsockermätare för att kunna göra egenkontroller.

Du som har diabetes kallas för kontroll minst en gång per år, ca 6 månader efter årskontrollen hos husläkaren. Vid dessa besök går vi igenom eventuella symtom, utvärderar blodsockervärden, justerar eventuell tablett- och insulinbehandling, diskuterar kost- och motionsvanor, mäter blodtryck och andra mätvärden samt förskriver hjälpmedel.

För att få hjälpmedel förskrivna krävs ett besök hos diabetessköterskan en gång per år.

Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.

Diabetessköterska: Annica Magnusson (med hjälp av Sylvia Ciparsson)
Diabetesansvarig läkare: Cristina Rodrigo

 

Diabetessköterskorna på vår mottagning erbjuder utbildning för patienter och anhöriga, om diabetes, kost, motion och egen kontroll av blodsocker. Vi utvärderar och anpassar din eventuella insulinbehandling och förskriver hjälpmedel. Vi har fortlöpande grupputbildning för patienter med typ 2 diabetes.
Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.
Vi samarbetar med alla läkare på husläkarmottagningen.
Diabetesansvariga läkare är dr Cristina Rodrigo och dr Agneta Karlsson.
Kontakt: För att komma till diabetesmottagningen krävs remiss från din husläkare.