Diabetesmottagning

Vår diabetessköterska heter Annica Magnusson.

Diabetessköterskorna på vår mottagning erbjuder utbildning för patienter och anhöriga, om diabetes, kost, motion och egen kontroll av blodsocker. Vi utvärderar och anpassar din eventuella insulinbehandling och förskriver hjälpmedel. Vi har fortlöpande grupputbildning för patienter med typ 2 diabetes.

Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.

Vi samarbetar med alla läkare på husläkarmottagningen.
Diabetesansvariga läkare är dr Cristina Rodrigo och dr Agneta Karlsson.

Kontakt: För att komma till diabetesmottagningen krävs remiss från din husläkare.