Läkare

Via vardguiden.se så bokar man en telefontid. Man kan också ringa 08-54402400 för att boka en telefontid.

Våra ST-Läkare är under utbildning och periodvis så kommer de arbeta på andra arbetsplatser så får ni inte tag på läkaren ring 08-54402400 för mer information. Länk till vårdguiden finns på första sidan.

Läkare 

Agneta Nordahl-Karlsson På 1177.se eller 08-54402400
Catharina Tennström På 1177.se eller 08-54402400
Azadeh Kazemzadeh På 1177.se eller 08-54402400
Peter Hallin På 1177.se eller 08-54402400
Leif Segolson På 1177.se eller 08-54402400
Tomas Teinert På 1177.se eller 08-54402400
Anders Lindh På 1177.se eller 08-54402400
Cristina Rodrigo På 1177.se eller 08-54402400
Kerstin Dahlsner Blomqvist På 1177.se eller 08-54402400

ST-Läkare Peter Nielsen På 1177.se eller 08-54402400
ST-Läkare Susanne Fjellner På 1177.se eller 08-54402400
ST-Läkare Caroline Fridblom På 1177.se eller 08-54402400
ST-Läkare Rasmus Johansson På 1177.se eller 08-54402400

ST-läkare David Hydman På 1177.se eller 08-54402400