Kvinnohälsa

Under graviditeten

Främre eller bakre bäckensmärta, ofta kallad foglossning, kan man få under sin graviditet. Den behandlas med stabilitetsträning, hållning och smärtlindring (akupunktur, TENS). Information om hantering av smärtan och orsaken till den, är en del av behandlingen.

 Efter graviditeten 

För en del kvinnor kvarstår bäckensmärtan/debuterar efter förlossningen. Ofta beror smärtan på svaghet i muskulaturen kring höfterna eller obalans i bäckenets muskler och funktion. Vi undersöker och hjälper dig att komma igång igen. Muskelträning, mobilisering och smärtlindring är delar av behandlingen. På vår praktik har vi lång erfarenhet av dessa besvär.

PCOS

PolyCystisk OvarieSyndrom - PCOS är en hormonell störning hos ca 10% av den kvinnliga befolkningen. Symptomen varierar, men oregelbunden mens, besvärande hårväxt och ibland tunnhårighet på huvudet, akne och äggstockar med många äggblåsor är de vanligaste. Andra vanliga symptom är humörsvängningar med symptom av oro, depression, insulinokänslighet som blir sämre vid övervikt och fetma. Vi har deltagit i akupunkturstudier på denna patientgrupp i 5 år  och ger även akupunktur till kvinnor som ej ingår i studier. Man provar 10 gånger och utvärderar därefter resultatet. Om en förändring har skett, fortsätter behandlingen ytterligare ett par gånger.

Klimakteriebesvär

För att förhindra besvär med vallningar vid klimakteriet och vid behandling med anti-östrogen efter cancerbehandling, är träning, speciellt konditionsträning, viktigt. Akupunktur kan också lindra besvär med vallningar och därmed ge bättre sömnkvalité. Resultatet är individuellt och man provar behandlingen under 10 gånger och utvärderar därefter.