Led-, nacke- och ryggbesvär

På I rörelse har vi stor erfarenhet av behandling, rehabilitering, bedömning och rådgivning.

Artros

Artros är en ledsjukdom och förekomsten ökar med ökad ålder. Vanligast är knäartros, men även höft- och tumartros är mycket vanligt.

För dig som vill veta mer»

Pre- och postoperativ rehabilitering

På I rörelse har vi stor erfarenhet av behandling / träning av ortopedpatienter som har opererats eller väntar på operation.

För dig som vill veta mer»

Frakturer

Rehabilitering efter fraktur måste vara anpassad efter var skadan är lokaliserad, hur den behandlas (ex operation eller gips), hur långt läkningen kommit och framför allt efter varje patients förutsättningar och mål.

Utstrålande smärta från nacke och rygg

Uttalade symtom kan ibland fordra akut sjukhusbesök, men om man är tveksam till det kan man få en första bedömning av vidareutbildad fysioterapeut/sjukgymnast.

För dig som vill veta mer »

Skolios

Skolios är ett tillstånd då ryggraden är krökt i sidled, och roterad tredimensionellt. I de flesta fall brukar man säga att den är S-formad.

För dig som vill veta mer »

Bäckenbesvär

Besvär från bäckenet kan uppkomma efter skada, som fraktur eller kraftig, ensidig belastning. De kan också uppkomma i samband med graviditet.

För dig som vill veta mer»