Reumatisk sjukdom

Inflammatoriska ledsjukdomar, kännetecknas av en kronisk inflammation i kroppens leder och/eller muskler. De vanligaste diagnoserna är reumatoid artrit och spondartrit (Mb Bechterew/ankyloserande spondylit, psoriasisartrit med flera) och vanliga besvär är smärta, trötthet, minskat rörelseomfång, nedsatt muskelfunktion och försämrad hållning.

Fysioterapeuten bedömer och behandlar funktionsstörningar som begränsar, eller hotar att begränsa, funktionen vid inflammatorisk ledsjukdom. Behandlingen innebär att tillsammans med patienten planera och genomföra lämpliga åtgärder för att lindra smärta samt öka eller bibehålla rörlighet och muskelfunktion. Information för att ge ökad kunskap är en annan viktig del och målet med all behandling är att ge förbättrad funktion, hitta lämplig träningsform och ge ökad möjlighet att klara vardagen.