Patientavgifter

JohannesVården - vårdcentral, BVC och rehab har avtal med Västra Götalandsregionen inom ramen för det fria vårdvalet. Vården är offentligt finansierad. Alla avgifter som tas ut är beslutade av Västra Götalandsregionen.

För listade patienter

  • Besök hos läkare 100 kr
  • Besök hos distrikts-, diabetes-, astmasköterska 50 kr
  • Besök hos psykolog/psykoterapeut 50 kr
  • Barn och ungdom till och med 19 år 0 kr
  • Besök hos fysioterapeut/sjukgymnast 100 kr
  • Besök hos arbetsterapeut 100 kr
  • Sjukvårdsbesök är avgiftsfria from det år man fyller 85 år

För olistade patienter gäller annan avgift, vänligen se Västra Götalandsregionens patientavgifter. För besök på Rehab krävs ingen listning. Se även denna länk för övriga detaljerade uppgifter beträffande avgifter.

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala samma avgift som den patientavgift du skulle ha betalat. Ett bokat besök måste avbokas senast 24 timmar innan avtalad tid. Om du uteblir från ett besök där du inte skulle ha betalat patientavgift får du betala 100 kronor. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd i öppen vård gäller för läkarbesök och sjukvårdande behandling under en 12-månadersperiod.

Obs! Du måste själv som patient bevaka när du uppnått 1 100 kr som är gränsen för frikort. Erlagda patientavgifter som överskrider gränsen återbetalas inte.