Artrosskola

Artrosskola är förstahandsalternativ för behandling av artros och är aktuell för Dig som har artros i höft, knä och/eller hand. Gruppen träffas vid tre tillfällen på JohannesVården och leds av en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Artrosskolan ges i samarbete med Reumatikerförbundet.

De tre tillfällena är uppdelade på följande teman:

  • Vad är artros? Vilka riskfaktorer finns? Vilka är symtomen för artros? Hur behandlar man artros?
  • Fysisk träning och aktivitet. Coping. Egenvårdstips.
  • Hanteringsstrategier i vardagen. Hjälpmedel.

Syftet med artrosskolan är att du som har artros ska lära dig mer om hur kroppen fungerar och vad du själv kan påverka för att leva ett så gott liv som möjligt. 

Nästa kurs
Datum och tid för nästa kurs är 9, 16 och 23/5 kl.10.00. Om du vill veta mer eller anmäla dig, kontakta oss via telefon, mail eller via 1177.se.