Smärtskola

Smärtskolan för patienter med långvarig smärta eller fibromyalgi. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter och färdigheter inom områdena smärta, vardagsbalans, fysisk aktivitet och motivation som leder till hälsofrämjande förändringar av livsstilen.

Smärtskolan "Kunskap för livet" är en evidensbaserad patientskola från Reuma Utveckling

 

För mer information kontakta mottagningen.