Sömnskola

Kursen omfattar 5 träffar med dialogföreläsning och hemuppgifter emellan. Vi utgår från Marie Söderströms bok "Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi".

Teoriavsnitt:

  • Sömn- och stressteori. Andning.
  • Problemanalys. Allmänna råd för en bättre sömn. Tablettpsykologi.
  • Orostankar. Dagen påverkar natten. Hantera trötthet.
  • Känslor och bakslag. Vidmakthållande. Samband sömn och fysiska besvär.

Tid: Tisdagar kl.15:30-17. Kursstart 4/9.

Plats: Huvudentrén, Johannesvården, Trollbärsvägen 16

Kostnad: 50 kronor per tillfälle.

Anmälan: Ring Johannesvården 031-892930