ReDO - för bättre vardagsstuktur

Vi vänder oss till dig som upplever att vardagen ställer ett alltför stort krav på dig och som är beredd att prova att göra annorlunda för att uppleva mindre stress.

I arbetsterapeutens ansvar och kompetens ligger att utföra så kallade vardagsrevisioner. Detta kan ske antingen enskilt eller i grupp. 

Vi utgår från en evidensbaserad metod som heter ReDO-metoden och den riktar sig till människor som är i behov av att varaktigt förändra sin vardag. Målet är att finna en struktur i vardagen som ger en hälsosam balans. Du som individ får med stöttning av arbetsterapeut analysera din livssituiation utifrån bland annat aktivitetsmönster, tid och värdeupplevelser. 

Denna form av arbete sker antingen enskilt eller i grupp och vänder sig till dig som:

  • Är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven
  • Har komplex besvärsbild
  • Har smärta, med varierade diagnoser eller symtom
  • Har psykisk ohälsa som behandlas i primärvården
  • Har andra symtom/besvär som resulterar i upplevd aktivitetsobalans, inaktivitet eller överaktivitet.

ReDO bygger på individens självreflektion och egen förmåga att reorganisera sina aktivitetsmönster.