Äldremottagning

Äldremottagningen är till för våra mest sjuka äldre. Är du listad på JohannesVården och vill träffa vår äldresköterska, så kontakta oss.

Vår målsättning är att du och dina närstående skall få trygghet, tillgänglighet, närhet och en sammanhållen vård.

Alla besök till äldresköterska är planerade, såsom även övriga besök på JohannesVården. För att göra det enkelt att komma i kontakt med vår äldremottagning så har vi ett telefonnummer som går direkt hit: 031-892931. Lämna meddelande på telefonsvararen om distriktssköterskan är upptagen med annat, så blir du uppringd senare.

Distriktssköterskan med ansvar för denna mottagning kommer att fungera som samordnare av den sjukvård som vi på JohannesVården erbjuder. Det kan till exempel vara läkare, undersköterska, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Kanske finns behov av hembesök? Det gör vi gärna i vårt närområde, och finns behov av mer omfattande vård i hemmet så involverar vi Hemsjukvården.

Vi har som målsättning att ge kontinuitet, delaktighet och tillgänglighet och att sjukvården skall upplevas trygg av såväl dig som dina närstående.

Hos oss kan du:

• Ringa direkt till en distriktssköterska för tidsbokning, råd och stöd
• Få hembesök vid behov
• Få hjälp med samverkan mellan kommun och sjukhus
• Erbjudas sjukgymnastik och arbetsterapi
• Få hjälp med vårdplanering
• Ta del av och få tips om verksamhet inriktad för äldre.

Kontaktuppgifter:

Vårdcentralen: 031-892930
Äldresköterska: 031-892931
www.johannesvarden.se
Via 1177 E-tjänster kommer du också lätt i kontakt med oss: www.1177.se