BVC

Välkomna till vår Barnavårdcentral!

Vi vill ha barnen i centrum hos oss.

BVC ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. På BVC ger vi råd och stöd kring t ex amning, mat, sömn, gränssättning, olycksrisker och sjukdomar.

Barnsjuksköterska och läkare följer tillväxt och utveckling, undersöker och vaccinerar vid bestämda åldrar enligt basprogrammet för barnhälsovård. Vi ger den hälsovård barnen kan behöva för att må så bra som möjligt.

Vi har föräldragrupper för nyblivna föräldrar.

Barnsjuksköterskor

Maria Tingdahl
Maria Åkesson
bvc@johannesvarden.se

Övrig kontakt

Larmtjänsten, telefon 112
Giftinformationscentralen, akutfall 112 icke akutfall 08-33 12 31
Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra Sjukhusets växel 031-343 40 00