Samtalsmottagningen

Våra psykologer


Psykologer

Ingegerd Johansson
Henrik Gustavsson

PTP-psykolog
Anna-karin Wennstig

Information

Ont i kroppen medför ofta psykiskt lidande, liksom ont i själen kan ta sig fysiska uttryck. Därför är psykologen på vårdcentralen en viktig del av primärvårdens frisk- och sjukvård.

Kartläggning och forskning sedan många år visar att drygt en tredjedel av alla patientbesök på vårdcentraler i grunden handlar om psykiska eller psykosociala behov och problem.

Som psykologer och psykoterapeuter på JohannesVården träffar vi personer i krissituationer av olika slag. Om du har stress- eller sömnproblem, ångest, känner dig deprimerad, har relationsproblem eller av någon anledning har ett behov av att samtala med en "professionell medmänniska" om något du upplever problem med eller undrar över, kan du söka dig till oss.
Att få tala igenom sin livssituation med en helt utomstående person kan ha stor betydelse för hur man klarar av en svår händelse i livet. Det kan ge nya perspektiv och nya möjligheter att ta sig ur låsta situationer.

De flesta vi träffar kommer för två till fem samtal. Vi arbetar enbart med korta kontakter och bestämmer tillsammans med patienten vad som ska vara fokus och hur vi lägger upp samtalen.

Om vi bedömer att en person behöver mer eller annan hjälp remitterar vi i samråd med patienten vidare, t ex till familjerådgivning, ungdomsmottagning, psykiatri etc. Oftast sker kontakten med oss via remiss från någon av våra läkare, men du kan också ringa och be att psykologen ringer upp direkt för kort rådgivning eller eventuell tidbokning.

Vi är personer med lång yrkeserfarenhet och bred arbetslivserfarenhet även från andra områden än sjukvård. Vi har tystnadsplikt, även gentemot övrig personal på vårdcentralen. Ofta samarbetar vi med läkare och sjuksköterska men detta sker inte med automatik utan kräver patientens medgivande.