Rehabteam

Vi på JohannesVården arbetar i team kring dig under din sjukskrivning eller om du har risk att bli sjukskriven, för att kunna ge bästa vård och behandling. Denna information är till för att informera dig om vad det innebär. JohannesVården har två mottagningar, vårdval Vårdcentral och vårdval Rehab, vi jobbar i samma lokaler och delar samma reception, du kan välja att tillhöra en eller båda, under din sjukskrivning så är samverkan viktig.

Vi har flertalet professioner på våra mottagningar. Förutom din läkare, är ofta fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog/psykoterapeut och sjuksköterska personer som du redan har kontakt med. Det är fördelaktigt att dina olika behandlare pratas vid och det behöver finnas en REHABPLAN som är upprättad tillsammans med dig, utefter dina behov. Om du är listad på annan vårdcentral och går på rehabmottagningen hos oss, eller är listad på JohannesVården vårdcentral och går på annan rehabmottagning så kan en individuell samverkan ske utefter dina behov, prata i så fall med din behandlare om det.

REHABROND
Under din sjukskrivningsperiod presenteras ditt fall på Rehabrond, oftast av din läkare, detta med syfte för att skapa en planering mellan dina behandlare, eller att rekommendation för rehabilitering och vidare planering. På rehabronden medverkar också REHSAM som är representanter från försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vården, som arbetar inom Samordningsförbundet och har kunskaper om hur de olika myndigheterna kan hjälpa till under olika delar av sjukskrivningsprocessen.

Om du INTE SAMTYCKER till att bli presenterad på rehabrond, där andra representanter än just dina behandlare sitter med behöver du meddela din läkare eller rehabkoordinator det.

REHABKOORDINATOR
Dennes uppdrag är att samverka kring dig vid sjukskrivning och behov av rehabilitering. Fokus är att hitta samverkansformer med aktuella aktörer både i och utanför vården där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör. Rehabiliteringskoordinatorn kontaktar arbetsgivaren för att det ska ske en planering för din arbetsåtergång innan det är dags.

Väl mött,
JohannesVården Rehab Bitr. verksamhetschef Emma Krantz