Nyheter


Dietist

Vi har lediga tider till vår dietist Karin Jonsson - välkommen att boka på
telefon 018-617 68 70!


Mindfulness-grupp

Vi börjar med mindfulness på onsdagar kl.13.00, startdatum den 2018-10-17 – välkomna!

Telefonsystem

Då vi fått vetskap om att många ringer på fel telefonnummer vill vi bara påminna om det nya telefonnumret som är: 018-617 68 70!

Patientenkäten

Vi tackar våra patienter för fortsatt högt förtroende! Knivsta läkargrupp visar åter toppresultat i SKL nationella patientenkät som genomfördes hösten 2017!

Våra patienter uppger till 94,3% som helhet att dom är nöjda med Knivsta läkargrupp! Detta skall jämföras med snittet för Uppsalas läns drygt 45 vårdcentraler vilket ligger på 80,6%. Undersökningen publiceras inom kort via Nationella patientenkäten, Sveriges landsting och regioner i samverkan.

Faktorer som man har kartlagt via slumpvis utvalda patienter berör primärvårdens förmåga att erbjuda helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet, respekt, kontinuitet, information och tillgänglighet.

Vi är mycket glada att våra patienter ger oss så fin feedback och vi jobbar fortsatt aktivt med att erbjuda en god primärvård till våra patienter!

Knivsta Läkargrupp är på 12:e plats av drygt 1000 vårdcentraler i hela Sverige vad gäller nöjda patienter i patientenkät och kvalitet!

Vänligen klicka på bifogad länk för ytterligare information.

Lokaler

Vi har renoverat mottagningen med nya ytskikt, nytt sjuksköterskerum samt nya möbler. Allt för en så trivsam och funktionell miljö för våra patienter samt medarbetare, detta då vi har hyreskontrakt förlängt till och med september 2021!

Personal

Vi hälsar PTP-psykolog Ulrika Stenhamre välkommen till oss! Ulrika börjar arbeta hos oss den 2019-02-04 och är utbildad psykolog samt gör sin PTP-tjänstgöring hos oss.

Vi hälsar AT-läkare Saher Bitar välkommen till oss! Han kommer närmast från Enköpings Lasarett och Saher kommer att var hos oss i 6 månader.

Vi tackar AT-läkare Eva Molnar för fint arbete hos oss. Eva har nu avslutat sin AT-tjänstgöring och vi önskar henne lycka till med fortsatt specialistutbildning.

Vi hälsar fysioterapeut Simon Holstensson välkommen till oss. Han vikarierar för fysioterapeut Åsa Mellblom som är graviditets-/föräldraledig. Han kommer närmast ifrån Svartbäckens vårdcentral, Uppsala. Simon har ett ökat intresse för idrottsmedicin. 


Träning under handledning av fysioterapeut/sjukgymnast i träningslokal

För att ta del av ovan nämnda kan du boka tid till någon av våra fysioterapeut/sjukgymnast som ordnar tid på tisdagseftermiddagar i träningslokal. För frågor vänligen ring vår sjuksköterska.

Artrosskola

Vår sjukgymnast har börjat med artrosskola fr o m i höst. Boka en tid hos henne och du delas sedan in i grupp som passar. Det gäller artros i höft och knä.

Vill du lära dig mer om hur du kan påverka din hälsa?

Knivsta Läkargrupp välkomnar dig till en kostnadsfri informationsträff om hur du kan påverka din hälsa. Anmälan gör i receptionen på Knivsta Läkargrupp eller per telefon. När vi har tillräckligt många anmälda till detta återkommer vi med datum.

Rökavvänjning/alkoholavvänjning

Vi kan härmed erbjuda akupunktur mot rök- och alkoholberoende. Detta utförs av distriktsläkare Anna Yu, enligt NADA-metoden som tillämpas på bl a Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset. Även dietist Karin Jonsson tar emot patienter för rökavvänjning.

Sköterska Linda Astner och dietist Karin Jonsson, som båda är diplomerade tobaksavvänjare, tar också emot patienter på enskilda motiverande samtal för rökavvänjning. Tid för detta bokas per telefon via våra sjuksköterskor.