Kostnad och betalning

Vad kostar ett besök?
Tjänsten är momsfri och anges i svenska kronor (SEK), inga ytterligare avgifter tillkommer utöver specificerade prisuppgifter per tjänst. Prisuppgifter finns på vårdcentralens hemsida och följer regionens direktiv.

Hur betalar jag?
Leder din kontakt till ett fullständigt vårdbesök kommer du att faktureras.

Gäller högkostnadsskydd och frikort?
Ja, högkostnadsskydd och frikort gäller för digitala tjänster hos oss. Du registrerar ditt frikortsnummer i Praktikertjänst24 i samband med din digitala kontakt.
Läs mer på www.1177.se för respektive region.

Hur registreras patientavgiften på mitt frikort?
Har du ett manuellt frikort som kräver stämplar så måste du ta med dig kort och kvitto till din vårdcentral för registrering. För elektroniska frikort sker registrering på samma sätt som vid ett fysiskt besök.

Kontakt
Vänd dig till vårdcentralen om du har frågor eller synpunkter på tjänsten gällande betalning.