Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, Nettan kan erbjuda:

  • Handrehabilitering vid t.ex nedsatt funktion i händer, såsom styrka, rörlighet, domningar och känsel. Belastningsrelaterade besvär och/eller smärta.
  • Utprovning av ortoser (stödförband) till händer.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning om lämpliga åtgärder
  • Utprovning av hjälpmedel till barn under 20 år.
  • Bedömning av elrullstolsbehov tillsammans med din läkare samt efterföljande körträning med elrullstol.
  • Minnestest
  • Stress – Vardagsbalans

Vår arbetsterapeut arbetar med barn, ungdomar, vuxna och äldre som har hälsobesvär som begränsar förmågan att delta i aktiviteter i det dagliga livet. Du kan själv ta kontakt med arbetsterapimottagningen för bokning av tid och behöver ej ha remiss från din läkare.

Tel: 0431–43 10 50 eller via 1177.