Läkarhuset Ellenbogen

Läkarhuset Ellenbogen är beläget på Snapperupsgatan i centrala Malmö. Här finns sju olika specialistmottagningar, vårdcentral, laboratorium, samtalsterapi  samt röntgenavdelning.

Mottag-ningar

RECEPTION OCH VÄXEL

Reception och växel på Läkarhuset Ellenbogen har upphört.

Direktnummer till respektive
mottagningar hittar ni under flikarna
"Mottagningar" samt "Kontakt och öppettider".

Under fliken "Mottagningar" finns även gällande telefontider.

DR FREDRIK PLOMAN

Gynekolog Fredrik Ploman har flyttat sin verksamhet från Läkarhuset Ellenbogen.
Han finns nu på Slottsstadens Läkarhus, Fågelbacksgatan 11 i Malmö.
Telefon 040 - 98 50 20.