Kontakt och öppettider

Kontakt

För att komma i kontakt med de olika mottagningarna ring mottagningarnas direktnummer, se nedan.

Fax
040-20 81 50

Allmänmedicin
Hälsocentralen Ellenbogen

040-664 25 50

Flyg- och dykerimedicin
040 - 20 81 25

Gynekologi
Dr Fredrik Ploman

040 - 20 80 30

Invärtesmedicin
Dr Cecilia Lidström

040 - 20 80 10

Kirurgi
Doc Bo G Persson

040 - 20 80 60

Kirurgi
Doc Lars Hansson

040-20 80 28

Kirurgi
Dr Tobias Andersson

040 - 20 80 28

Kärlkirurgi - vensjukdomar
Venous Centre

040 - 20 80 92

Ortopedi 
Dr Jan L Ericsäter

040 - 20 80 70/20 80 55

Ortopedi 
Dr Per Maxander

040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Ortopedi
Dr Robert Landin
040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Praktikertjänst Röntgen
040 - 20 80 85

Urologi
Dr Villars Lunn
040 - 20 80 66

Öron- näs- halsmottagning
040 - 635 52 70