Laboratorium

Vi finns på plan 2 (intill Hälsocentralen), Snapperupsgatan 12.
Tag nummerlapp och invänta din tur.