Om läkarhuset

Läkarhuset Ellenbogen invigdes i januari 1971. I läkarhuset arbetar 28 läkare inom 12 olika specialiteter, kiropraktor, sjukgymnaster, barnmorskor samt kognitiv beteendeterapeut.

På Ellenbogen finns tillgång till modern röntgenavdelning, polikliniska operationer, gastro- och coloskopiundersökningar, laboratorium samt vårdcentral.
Patientavgift enligt Region Skånes gällande taxor.

Till s.k. "fri taxa" (patient- eller arbetsgivarefinansierad) finns dessutom flygläkare samt mödravård.