Om läkarhuset

Läkarhuset Ellenbogen invigdes i januari 1971. Läkarhuset är beläget på Baltzarsgatan 23 i centrla Malmö.
På läkarhuset finns 10 olika specialistmottagningar, tillgång till modern röntgenavdelning, polikliniska operationer, gastro- och coloskopiundersökningar, laboratorium samt vårdcentral.
Patientavgift enligt Region Skånes gällande taxor.

Till s.k. "fri taxa" (patient- eller arbetsgivarefinansierad) finns dessutom flygläkare.