CityAkuten

Cityakuten i Göteborg har lagt ner sin verksamhet. 

Vaccinationsenheten fortsätter i egen regi på Läkarhuset med samma personal.
Boka tid på Göteborgs Vaccinationscenter

För frågor, ring 031-10 10 10