Välkommen till Barnavårdcentral -BVC

Vi som arbetar här på BVC är Ulrika Carrefors, barnsjuksköterska, Linda Johansson, distriktssköterska och Emelie Lantz, sjuksköterska. Vi arbetar tillsammans med barnläkare Elsa Ogionwo Lange, specialister i allmänmedicin Carola Bengtsson och Sofia Breland och psykolog/psykoterapeut Marie Ahnlund. Vi finns alla under samma tak vilket gör oss lätta att nå och vårt mål är att alltid försöka hjälpa er på ett enkelt sätt.

Våra mottagningstider är måndag-fredag 8:00-17:00.
Öppen mottagning tisdag 10:00-11:30.
Telefontid måndag-fredag 8:00-9:00, 15:30-16:00.

Telefonnummer till BVC: 0346-71 35 45

Mer kunskap om att bli/vara förälder

Att vara gravid, gå igenom en förlossning och att bli förälder är en av de största händelserna i livet och det kan väcka många nya tankar och känslor. Hos oss på Laurentius står barnets bästa alltid i centrum och vårt mål är att vara ett värdefullt stöd i föräldraskapet. Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa. Vi är dessutom specialutbildade i amning, spädbarnsmassage och stödsamtal.

Amningsmottagning

Amningen fungerar inte alltid av sig själv, det är något som får ta tid och som både mamma och barn behöver lära sig. Man övar tillsammans med sitt barn. Det kan ibland ta ett par månader innan amningen flyter på. Med rätt hjälp och information kan vi tillsammans lösa de flesta problem, vid behov finns amningspump att hyra. Våra BVC-sköterskor, som är specialutbildade i amning, har startat upp amningsmottagning. Boka tid eller ring 0346-71 35 45. Vi samarbetar också med Strandhälsans sjukgymnaster som kan erbjuda akupunktur.

Vi följer barnets utveckling

Vi erbjuder hembesök ungefär en vecka efter förlossningen då vi väger barnet och informerar om vår verksamhet på BVC. Under de första 2 månaderna brukar man följa barnets tillväxt cirka 1 gång per vecka. Då kan man också samtala om det som känns viktigt. Man kan välja att komma på bokad mottagningstid eller på öppen mottagning.

Hälsoundersökningar av BVC-läkaren och BVC-sköterskan

När barnet är 1 månad, 6 månader, 12 månader, 3 år och 5 år gör BVC-läkaren en planerad hälsoundersökning.

Vid 2 år, 3 år, 4 år och 5 år gör BVC-sköterskan hälsoundersökning. Vi stämmer då av barnets utveckling fysiskt, psykiskt och socialt.

Mammasamtal

Vid 2 månader erbjuder vi mammasamtal, då flyttar vi fokus från barnet till mamman. Mamman får fylla i ett frågeformulär som vi sedan samtalar utifrån. Man vet att det finns en ökad risk att känna sig nedstämd under första tiden efter förlossningen. Om man mår dåligt är det bra att veta att det finns stöd att få.

Föräldragrupp och pappagrupp

Att träffa andra nyblivna föräldrar fyller en viktig social funktion. Alla föräldrar erbjuds att vara med i föräldragrupp. Föräldragruppen träffas cirka 1 gång per månad under barnets första år. Vi pratar om det som är aktuellt för åldern som t ex smakportioner, barnsäkerhet, språkutveckling m.m. Vi har även pappagrupper.

Spädbarnsmassage

Den viktigaste effekten av spädbarnsmassage är att den bidrar till att fördjupa kontakten med ditt barn. Huden är kroppens största sinnesorgan och genom dina händer förmedlar du kärlek, omsorg och trygghet. Masserandet bidrar till att stimulera matsmältning, immunförsvar och hjärnans utveckling samtidigt som relationen mellan dig och ditt barn stärks. Vi har grupper kontinuerligt i spädbarnsmassage. Anmäl dig och ditt barn! Nu kan ni även följa Laurentiuskliniken på Facebook.

Övrig information

Vi följer barnhälsovårdens basprogram för barns hälsa. Utöver det är våra BVC-sköterskor specialutbildade i amning, spädbarnsmassage och stödsamtal. Vi samarbetar med mödrahälsovården, barnkliniken, logopedmottagningen, familjerådgivningen, socialtjänsten, förskolan/skolan samt Strandhälsans sjukgymnaster.

Barnhälsovården i Sverige är kostnadsfri och frivillig. Detta gäller också vaccinationsprogrammet. För mer info om vaccin och åldrar kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida. För vaccinationer utanför basprogrammet, t ex resevaccin, ta kontakt med vår vaccinationssköterska Jennie Stenström.