Välkommen till Laurentiuskliniken

Teamet på vårdcentralen består av specialister i allmänmedicin, ST-läkare (blivande specialister), distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, psykolog och rehabsamordnare.

Vi har även tillgång till dietist, logoped, neurorehab och medicinska fotvårdare utifrån individens medicinska behov.

Vårt mål är att ha Din hälsa i centrum.

Välkommen till oss!
Hillevi Bengtsson, verksamhetschef

Våra enheter: