Kurator

Visste du att?

Var tredje till var femte patient som kommer till en vårdcentral lider av psykisk ohälsa i form av t.ex. stress, livshanteringsfrågor, relationssvårigheter, ångest och depression. En del av dessa patienter söker vård för ett annat problem som påverkar den psykiska hälsan, t.ex. smärta, sömnsvårigheter och högt blodtryck. Andra upplever sina symtom som i första hand kroppsliga, exempelvis tryck över bröstkorgen och svårigheter att andas, även om de kan ha en stark relation till psykologiska faktorer

Rådgivning och tidsbeställning

Vi som arbetar som kurator här heter Bodil Oknelid och Eivor Sjöholm. Du kan komma till oss via remiss från din läkare eller genom telefonbedömning via 1177.se. Besöket hos mig kostar 100 kronor och ingår i högkostnadsskyddet. Uteblivet besök debiteras.

Det här kan jag hjälpa dig med

Individuell samtalsterapi vid t ex:

  • Nedstämdhet, depression
  • Ångest, oro
  • Stressrelaterade problem

Stödjande samtal som hjälp för att hantera förändrade livssituationer vid kris eller sorg.
Kuratorn medverkar även i Laurentiusklinikens rehabiliteringsteam.

Specialitet

Vi är kuratorer och leg psykoterapeuter.

Vill du veta mer

Vad är kognitiv beteendeterapi, KBT? Läs mer här!