Estetisk tandvård

Vi erbjuder estetisk tandvård som exempelvis tandblekning, skalfasader och utbyte av missfärgade lagningar. Vid tandblekning använder vi oss utav Opalescence hemmablekning som vi har lång erfarenhet utav. Du får givetvis kostnadsförslag inför behandlingen.

Fall 1
Här är ett fall med en patient där skalfasader har utförts. Patienten hade glest mellan tänderna i överkäksfronten och önskade fylla igen luckorna samt även bleka sina tänder. Efter bilden visar det färdiga resultatet efter både blekning och cementering av skalfasader.

Före Efter

Fall 2
Här är ett annat fall med slitna/nednötta framtänder som patienten ville åtgärda. Det fallet löstes med tunna skalkronor i keramik.

Före Efter

Fall 3
Ett fall med erosionsskador/borstskador på framtänderna som patienten önskade åtgärda. Efter bilden visar det färdiga resultatet med skalkronor.

Före Efter