Patientavgifter

De nya enhetliga avgifterna infördes vid årsskiftet 2018. Besök inom primärvårdet kostar 140,-

Läkarbesök 140 kr
Telefonrecept 0 kr
Sköterskebesök 140 kr
Kuratorsbesök 140 kr
Dietistbesök 140 kr
Fysioterapeut 140 kr
Provtagning                              0 kr
Waranprovtagning 0 kr

Telefonrådgivning är kostnadsfri.

Sjukvård till barn och ungdomar som ej fyllt 20 år är kostnadsfri.

Vi utför normalt sett inte vanliga hälsokontroller, men vi kan vid behov utfärda intyg eller ge råd och vaccinationer. I dessa fall gäller andra taxor och frikort är inte giltigt.

Högkostnadsskydd - e-frikort

När du betalat 1150 kr i patientavgifter under en 12-månadersperiod får du s k frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av de 12 månaderna. Du ska själv bevaka när högkostnadsgränsen uppnåtts. Du blir även informerad av receptionspersonal då du kommit upp i frikort.

Uteblivet besök

Om du uteblir från ett bokat besök utan att lämna återbud debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift på 50 kr. Vid uteblivet besök där patientavgift uteblivit debiteras 140 kr plus faktureringsavgift på 50 kr.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid uteblivet besök.