Dietist

  • Lillvor Gustafsson

Är du listad här på vårdcentralen och har hemtjänst? Vi kan erbjuda dig och din hemtjänstutövare utbildning av vår dietist gällande bra och näringsrik mat för äldre, utbildning för att minska nattfastan och därmed minskad risk för undernäring.

 

Till dietisten kan du även söka för att få individuell hjälp med samtliga kost/motionsrelaterade kontaktorsaker.

 

Önskar du kontakt med dietisten eller är intresserad av grupputbildning?

Kontakta vårdcentralen

Tel: 15 25 00