Maculadegeneration (problem med gula fläcken)

Makuladegeneration är en ögonsjukdom där gula fläcken är påverkad. Makula (gula fläcken) är det område i ögat där vi har bäst synförmågan, som gör att vi kan uppfatta detaljer; till exempel ett ansikte eller en text.

En förändring i gula fläcken innebär alltså att detaljseendet försämras och det märker man oftast på att det blir svårt att läsa.

Det finns olika sorters maculadegeneration och de vanligaste kan delas in i torr och våt form:

  • Den torra formen uppkommer ofta successivt under många år . Denna form är i nuläget ej möjlig att behandla. Torr maculadegeneration utgör i dagsläget cirka 85% av alla fall.
  • Den våta formen uppkommer oftast mer plötsligt. Patienterna ser ej raka linjer med det drabbade ögat utan till exempel en flaggstång kan ha en onaturlig böj. Dörrkarmar kan ses som sneda och texten vid läsning kan gå i vågor. Den våta formen kan i vissa fall behandlas med laser i kombination med ett läkemedel som ges intravenöst. Innan en sådan behandling kan utföras görs flera olika undersökningar av ögonläkare. Behandlingen gör ej att skadade synceller återfår sin funktion men man kan eventuellt stoppa upp sjukdomsförloppet.
  • En omfattande forskning pågår för att få fram nya och verksamma behandlingsalternativ.