Grön starr/glaukom

Grön starr eller glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och långsamt påverkar synen. Glaukom är en relativt vanlig sjukdom som oftast drabbar äldre personer. Glaukom är ganska ovanlig hos personer som är under 50 år. Vid glaukom är trycket i ögat för högt vilket orsakar skador på synnerven. Det leder till en långsam utveckling av synfältsdefekter och försämrad syn. Sjukdomen har vanligtvis ett smygande förlopp och man oftast inte märker själv att man ser sämre förrän sjukdomen har gått för långt. I värsta fall kan sjukdomen leda till blindhet om man inte upptäcker den i tid och börjar behandla.

Förebyggande åtgärder

Om du har glaukom i släkten är det viktigt att du får dina ögon undersökta hos en ögonläkare. Genom att upptäcka sjukdomen och sätta in behandling i ett tidigt skede finns det goda förutsättningar för att motverka eller fördröja skador på synnerven.

Glaukomscreening

Har du glaukom i släkten kan vi erbjuda Dig en så kallad glaukomscreeningundersökning.

Den innefattar följande:

  • synprövning
  • undersökning av ögonen av en ögonläkare
  • mätning av hornhinnans tjocklek
  • mätning av ögats tryck

Glaukomscreening kostar 1200 Kr per undersökningstillfälle.

Behandling av glaukom

Har Du misstänkt glaukom eller utvecklad glaukomsjukdom behövs det regelbundna ögonläkarkontroller. Dessa kontroller görs då inom landstingets taxa då vi är anslutna till Vårdval Stockholm. Vi har den modernaste utrustning för kontroller av glaukom så som fotoanalys av synnervshuvudet samt analys av synnerven med hjälp av OCT (OpticalCoherenceTomography). OCT ger möjlighet att upptäcka påverkan på synnervsfibrer i ett mycket tidigt skede.

Behandling av glaukom syftar till att sänka ögontrycket. Det kan göras antingen genom medicinering med kontinuerlig ögondroppsbehandling eller med hjälp av laser. Om man ändå ej lyckas få trycket att stanna på en lämplig nivå, kan man använda sig av kirurgi.