Ditt besök

När du som patient kommer till oss gör vi en intervju för att ta reda på din sjukdomshistoria. Därefter görs en undersökning, och utifrån din sjukdomshistoria och undersökning sätter vi upp ett gemensamt mål med behandlingen. Därefter upprättar fysioterapeuten en vårdplan tillsammans med dig som patient.

Behandlingen kan omfatta manuella åtgärder som traktion, mobilisering, manipulation, och muskeltöjning samt träning av kontroll, stabiliseringsträning och anpassad handledd träning.

Behandlingen består ofta av olika åtgärder i kombination. Vi behandlar besvär från hela rörelsesystemet som rygg- och nacksmärtor, huvudvärk, smärtor från axel, armbåge, hand, höft, knä eller fot. Orsaken kan vara allt ifrån åldersrelaterad förslitning till skador efter idrottsutövning, frakturer, whiplashskador med mera.