Priser

Patientavgift sjukgymnastisk/fysioterapi enligt SLL´s taxa
Nybesök 200 kr
Återbesök 200 kr

Frikort gäller

Gruppbehandling
Gruppträning anpassad motion - ej på uppdrag av SLL 1200/termin
Patientavgift gruppträning 200kr

Massage
50 min 600 kr
30 min 400 kr

Gymkort

10 gånger 550 kr
20 gånger 1000 kr


 Alla priser är inklusive moms