Träning

På OMCenter har vi en träningslokal där patienter kan träna i samband med sjukgymnastisk behandling eller på egen hand efter avslutad behandling.

Träningssalen är utrustad med seqvensträningsapparater, samt apparater för uppvärmning, konditionsträning som cyklar och crosstrainer. Dessutom finns dragapparater, bollar och mattor för att kunna genomföra en varierad träning.

Träningskort

Träning kan jämställas med sjukgymnastisk behandling när sjukgymnasten har överinseende över träningen. Patienten erlägger då patientavgift till sjukgymnasten. När man tränar på egen hand köper man ett träningskort som finns i följande valörer:

5 ggr 300 kr
10 ggr 550 kr
20 ggr 1000 kr
1/2-årskort 1500 kr
1-årskort 2500