Forskning och utvecklingsarbete

Vi är på ständig jakt efter ny kunskap för att utveckla oss i vår profession. Vi håller oss uppdaterade på senaste forskningen genom workshops, kurser och kongresser.

Vi deltar i framtagande av vårdprogram.

Många medarbetare har vidareutbildning med magisterexamen och mastersexamen. Nedan finns deras projekt presenterade.