Vårt utbud

Till våren startar vi flera grupper för dig med besvär från rörelse- stöjdeorganen bland annat balansgrupp 65+, Medicinsk yoga för återhämtning samt rygg och nackbesvär vi kommer också ha artrosskola under våren..

OM Center erbjuder ett brett utbud av behandlingar vid muskuloskeletal ohälsa.

  • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
  • Smärta och smärtbehandling
  • Rehabilitering inför och efter operation
  • Träning
  • Idrottsmedicin
  • Laserbehandling
  • Gym
  • Massage - ej landstingsfinansierad

Du kan läsa mer om några utvalda behandlingsformer under respektive sida.

Utöver landstingsfinansierad fysioterapi/sjukgymnastik kan vi erbjuda massagebehandling - för priser läs mer här.