Gym

På OM-Center har vi ett anpassat gym för handledd träning eller självständig egen träning efter avslutad behandling.

Gymmet är utrustat med sekvensträningsapparater samt cyklar och crosstrainer för uppvärmning och konditionsträning. Dessutom finns dragapparater, bollar och mattor för funktionell träning.