Idrottsmedicin

Idrottsmedicin - rehabilitering vid återgång till idrottsaktivitet

Vid idrott kan så väl akuta skador på grund av trauma som överbelastningsskador uppstå. Vi behandlar både elitidrottare och motionärer. Flera fysioterapeuter och vår massör har lång erfarenhet av arbete med idrottsmedicinska besvär.

Fysioterapeuter med vidareutbildning och fördjupad kunskap i idrottsmedicin kan erbjuda Dig rehabilitering vid överbelastnings- och akuta skador till följd av idrottande. Vi gör tillsammans med patienten en rehabiliteringsplan för återgång till idrottsaktivitet.