Rehabilitering vid operation

Vi hjälper till med förberedelser inför en operation och rehabilitering efter operationen. Post-operativ rehabilitering kan ses som en del av operationen för ett lyckat långsiktigt operationsresultat. Ett kirurgiskt ingrepp innebär en förändrad hållfasthet i strukturerna och kräver god kunskap för riktad och stegrad träning för optimal funktion.

Vi samarbetar med flera kliniker och följer vårdprogram och nationella riktlinjer vid post-operativ rehabilitering.

Vi har lång erfarenhet av pre- och post-operativ rehabilitering vid ortopedkirurgiska ingrepp i nacke och rygg. Vi har tillsammans med ett par andra kliniker tagit fram vårdprogram vid diskbråcksbesvär.