Smärta och smärtbehandling

Smärta

Smärta är den vanligaste orsaken till att människor söker vård idag. Smärta förmedlas i nervsystemet och tolkas/upplevs först när smärtsignalerna når hjärnan. Den internationella definitionen av smärta är "Smärta är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan".

Den akuta smärtan livsviktig och fungerar som ett varningssystem. Den skyddar oss från allvarligare skador, till exempel drar vi bort handen från något som bränner oss eller vi haltar för att skydda en skadad fot.

Den långvariga smärtan fyller inte samma funktion som den akuta smärtan och har inte heller alltid samma fysiologiska förklaringsmodeller. Vid långvarig smärta använder vi oss ofta av samma skyddsstrategier som vid akut smärta men nu kan skyddsstrategin generera ett beteende som leder till att smärtan vidmakthålls. Smärtsystemet har också förmåga att självständigt signalera smärta även om skadan läkt.

Förutom smärtsignalerna i nervsystemet kan flera olika faktorer bidra till att smärta uppkommer och/eller vidmakthålls efter skada eller hot om skada. Sömnstörningar, stress, oro, rädsla och nedstämdhet är några av de vanligare faktorerna. I smärtbehandlingen lägger vi därför stor vikt vid förståelsen för hur smärta kan uppkomma och vidmakthållas.

Behandling

Akupunktur

Akupunktur är en tusenårig behandlingsform som härstammar från Kina. Vid akupunktur sätts nålar ytligt genom huden i olika energibanor, så kallade meridianer, eller i smärtande områden. Idag är akupunktur en väletablerad behandlingsform i Sverige. Vi har ett västerländskt synsätt på akupunktur och använder en fysiologisk förklaringsmodell. Akupunkturbehandling påverkar kroppens egna smärthämmande system. Flera fysioterapeuter på OM Center har vidareutbildning i akupunktur och kan erbjuda akupunkturbehandling som smärtlindring.

TENS – Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering

TENS är en behandlingsform som kan användas både vid akut och långvarig smärta. Behandlingen kan minska smärtintensiteten, minska behovet av värktabletter och minska muskelspänning. Vi behandlar med TENS på kliniken och har möjlighet att prova ut och förskriva TENS apparater för egen behandling.