Träning

Träning kan vara en del av rehabiliteringen och ingå i behandlingen då fysioterapeuten handleder träningen.

I träningslokalen finns möjlighet till handledd träning i vårt anpassade gym. Apparaterna är utvecklade för att passa patienter med rygg och nackrelaterade besvär samt rehabilitering av idrottsskador.

Ansvarig fysioterapeut lägger upp ett individuellt träningsprogram tillsammans med patienten. Patienten erlägger patientavgift. Målet är att patienten genom handledd träning skall bli utbildad och trygg att klara sin träning självständigt i vårt gym eller ett annat gym alternativt fortsätta sin träning genom Fysisk aktivitet på Recept – FAR. Fysisk Aktivitet på Recept innebär ordination på en fysisk aktivitet som är individuellt anpassad med hänsyn till besvären. Syftet är att man ska öka sin fysiska aktivitetsnivå och därigenom förbättra sin hälsa och minska risken för att drabbas av olika sjukdomstillstånd.

Gymmet är även tillgängligt kvällstid.

Gruppträning

Vi erbjuder olika former av gruppträning som del i den landstingsfinansierade vården. Dessa grupper leds av en fysioterapeut som en del av vårdplanen och ingår därmed i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Vi har också grupper som leds av fysioterapeut som en del av friskträningen och som därmed hamnar utanför högkostnadsskyddet och betalas genom terminsavgift.

Gruppträningen är riktad till personer med olika behov och förutsättningar. Vi har grupper för patienter med rygg- och nackrelaterade besvär, besvär till följd av reumatisk sjukdom eller artros.

Grupperna består av 6-10 personer, vilket medger individuell anpassning av övningarna vid behov.