Jourverksamhet

Vi har öppen mottagning måndag - fredag kl 10.00 - 11.00 för akuta infektioner. Se Öppen mottagning

Östra Läkargruppen tar emot akuta patienter alla ordinarie arbetsdagar året om.

Vi har öppen mottagningen för patienter med akuta infektionssjukdomar dagligen kl 10-11, ingen tidsbeställning krävs.

Vid behov av akuta besök för annat än infektionssjukdomar finns bokade akuttider. Patienter som har dessa behov vänder sig till våra sköterskor, telefon 044 - 20 91 30, för rådgivning/inbokning av akuttid.

Vid behov av akuta besök efter kl 17 måndag - torsdag hänvisas till nästföljande dags öppna mottagning kl 10-11 eller till sjuksköterska för rådgivning och inbokning av eventuell akuttid.

Vid behov av akuta besök lördag - söndag samt helgdagar hänvisas Östra Läkargruppens patienter fr o m 140901 till Privatjouren på Björkhem, ett samarbete mellan Östra Läkargruppen, Capio Citykliniken Kristianstad samt Capio Citykliniken Broby.

Privatjouren på Björkhem finns i Capio Cityklinikens lokaler på Björkhemsvägen 15 C och har öppet lördag, söndag samt helgdagar kl 10-13. Tidsbokning via telefon 044 - 19 06 70, telefontid kl 9.30 - 12.30.

Dygnet runt kan du alltid kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Egenvårdsråd finns www.1177.se

Vid livshotande tillstånd telefon 112.